ScoreCards

Månedernes resultater skal senest den 7. i
efterfølgende måned indrapporteres til: 


Resultatlisten vil snarest herefter blive opdateret. 

Score cards på 32 pts. eller derover bedes efterfølgende (ved lejlighed) indsendt på mail eller intern post.